Toltorpsdalens Egnahemsförening bildades 1914 och är en av landets äldsta egnahemsföreningar. Idag består föreningen av cirka 400 medlemmar. Föreningens målsättning är att skapa en god gemenskap och arbeta för ett trivsamt boende. Föreningen tar vara på medlemmarnas intressen och yttrande kring bland annat kommunala beslut som kan påverka vårt boende och vår omgivning. Genom regelbundna kontakter med kommunens företrädare och med olika myndigheter vill vi se till att bevara och förbättra Toltorpsdalen.

 

Historia

Är du intresserad av hur nybyggarna i Toltorpsdalen levde? Här kan du läsa en text skriven av Lars Gahrn, tagen ur Mölndals hembyggsförenings årsskrift 1982.

Historia om Toltorpsdalen 

 

Stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar. Stadgarna blev enhälligt beslutade den 10 april 1930, men såklart med en del ändringar sedan dess.

Toltorpsdalens Egnahemsförenings stadgar

 

Protokoll

Här kan du läsa protokoll från års- och höstmöten.

Årsmöte 2014-04-10
Höstmöte 2014-11-20
Årsmöte 2015-03-31
Höstmöte 2015-11-19
Årsmöte 2016-04-07
Höstmöte 2016-11-24
Årsmöte 2017-03-30
Årsmöte 2017-05-18
Höstmöte 2017-11-15
Årsmöte 2018-03-22
Årsmöte 2019-04-04
Höstmöte 2019-11-14