Ett projekt med syfte att ansluta villorna i Toltorpsdalen till ett snabbt och pålitligt bredbandsnät grundat på fiberteknologi.

Svenska Stadsnät

Efter 2014-09-15 har Fibergruppen helt lämnat över ansvaret för försäljning och information angående fiberutrullningen till Svenska Stadsnät då målet för projektet Fiberinitiatvet har nåtts.

Fibergruppen och projektet Fiberinitiativet kommer dock inte helt att avslutas förrän fiberutrullningen är klar. Under tiden 2014-09-15 fram till den tidpunkt då alla fastigheter som beställt fiber är anslutna kommer man kunna kontakta Fibergruppen via e-postadressen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller gruppens Facebook-sida.

Så startade Fiberinitiativet

Föreningen uppfattade att det fanns intresse för att undersöka om det skulle vara möjligt att installera fiber till villorna i Toltorpsdalen.

Torsdagen den 23 maj 2013 klockan 18:30 hölls ett inledande stormöte i Toltorpsskolans matsal.
Ämnen som presenterades och diskuterades var varför fiber, nuläge, teknik, avtal, tjänster och hur går vi vidare. 

Fibergruppen

En arbetsgrupp som fångar upp intresset av ett fibernät bildades på stormötet.

Målet för Fibergruppen var att hitta, förhandla och komma överens med en fiberoperatör som erbjöd projektering och installation av fiberanslutning ända in i huset utan att fastighetsägaren behövde göra så mycket mer än att bestämma sig för att beställa en fiberanslutning.

Toltorpsdalens Egnahemsförening och Fibergruppen skulle inte att ha något juridiskt ansvar utan inledningsvis fungera som en kontaktyta mellan fiberoperatören och intresserade villaägare.

Anders Hägglund, Anders Kjellström, Anders Toremark, Eric Allring, Hans Engberg, Hans Sternlycke, Jörgen Fritzson, Kurt Fredriksson, Lars Holst, Magnus Fogelberg, Magnus Persson, Mikael Rönnholm, Pontus Kastrup, Sven Reimer och Ulf Bernsten är de personer boende i Toltorpsdalen som ingått i Fibergruppen.

Målet nått

Efter att förhandlat med ett flertal fiberoperatörer och kommunicerat med Mölndals Stad om förutsättningarna för fiberanslutning av Toltorpsdalen så kom Svenska Stadsnät och Fibergruppen under våren 2014 överens om villkoren för en fiberutrullning.

Första juli 2014 hade 450 beställt fiberanslutning och därmed var Fiberinitiativets mål uppfyllt och förberedelserna för installation av fiber i Toltorpsdalen kunde startas. Åttonde september 2014 hade 636 villaägare beställt anslutning av fiber. 

Svenska Stadsnät har nu i stort sett avslutat arbetet med fiberutrullningen som förväntades vara klar i slutet av juni 2015