Vad gjorde du för

110 år sedan?


År 1914 startade våra dåvarande grannar i Toltorpsdalen vår Egnahemsförening. I och med det är föreningen en av Sveriges äldsta egnahemsföreningar.


Redan då var syftet att främja och stärka gemenskapen bland grannarna i Toltorpsdalen och tillvarata deras intressen, och det syftet lever kvar än idag.


Idag har föreningen cirka 400 hushåll i Toltorpsdalen som medlemmar.


Förutom årsmöte och höstmöte anordnar föreningen föredragsaftnar, studiebesök, tipspromenader, motionsloppet Toltorpswarfvet med mera.


Arbetsgrupper som bildats under de senare åren är Energigruppen, Fibergruppen och Grannsamverkansgruppen. I samband med 100-årsjubileet gav vi ut en bok om Toltorpsdalens historia.

Tack vare en donation möjliggjordes ett nytryck av boken VÅRAN GRÖNE DAL av författare Gunnar Bergsten.

Styrelsen

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte av medlemmarna.


För 2023/2024 består styrelsen av följande:

  • Vice Ordförande Ann Wingårdh, Vitmossegatan
  • Sekreterare Ingvar Grimberg, Toltorpsgatan
  • Kassör Jonas Krantz, Dalgångsliden
  • Ledamot Berit Ström, Lekevallsgatan
  • Ledamot Jonas Hansson, Kullabergsgatan
  • Ledamot Anders Hägglund, Lekevallsgatan


mejla styrelsen@toltorpsdalen.se för att komma i kontakt med styrelsen.